De sportdienst start met een proefproject. Het is één van onze doelstellingen om de fysieke en mentale gezondheid van onze burgers te bevorderen. Met dit project richten we ons tot de burger die overdag meer tijd heeft dan ’s avonds (niet enkel de senioren). Niet iedereen van jullie richt zich rechtstreeks tot deze doelgroep, maar die hebben dan misschien ouders die wel tot onze doelgroep behoren.

We hebben lokaal enkele ervaren lesgevers gevonden die op weekbasis laagdrempelige sport zullen aanbieden. Samen met het bestaande aanbod van “fifty fit” willen we tot een dagelijks sportaanbod komen. We willen met dit proefproject in november en december aftoetsen of hier een publiek voor is. Als dit aanslaat, maken we hier een jaarwerking van.

We beseffen dat we hier met een relatief kwetsbare groep te maken hebben, maar het zijn telkens bewegingsvormen die individueel gebeuren en volledig corona-proof kunnen uitgevoerd worden. Net nu komt Sportvlaanderen met een promo filmpje om de senioren te stimuleren om terug aan sport te doen (https://www.facebook.com/watch/?v=359098188547617). We beseffen dat het dubbel is, maar zeker door corona moeten we hen stimuleren om buiten te komen, te bewegen en de sociale contacten, die zo belangrijk zijn voor hen, terug op te starten.

Mogen we vragen de flyer in bijlage (met of zonder uitleg) door sturen naar uw leden?

Met vriendelijke groeten

Bart De Keyser
Sportdienst Sint-Lievens-Houtem
Sportfunctionaris
053 60 72 34
0498 25 92 28