Viky Baele is aanspreekpersoon integriteit (API) binnen onze Taekwon-Do Club Hodori. Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen uit de sportorganisatie terecht met een vraag, bezorgdheid of melding. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken. Zij is gemakkelijk bereikbaar voor iedereen in de sportorganisatie. Zij is geen machtsfiguur maar iemand die door velen gerespecteerd wordt omwille van eigenschappen als inlevingsvermogen, goed kunnen luisteren, onafhankelijkheid, integer kunnen handelen… De API kent de gedragscode en reglementen. Waar nodig kan de de API beroep kan doen op experten. 

Viky kan je gemakkelijk aanspreken na de training van de jeugd of via email of via gsm.  Wat je met Viky bespreekt, is vertrouwelijk en wordt slechts gedeeld met een derde partij na overleg.  Viky is geen machtspersoon binnen de club en is geen lid van het bestuur of het trainerskorps.  De enige link met de club is dat ze mama is van haar zoon Nikki.