Clubreglement

 1. Elke leerling die zich inschrijft, verklaart hierbij het onderstaand reglement van de Taekwon-Do Club HODORI gelezen te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren.
 2. De leerling verklaart de Hodori gedragscode gelezen te hebben en zich hieraan te houden.
 3. De contributie dient telkens voldaan te worden van zodra deze vervallen is indien men lid van HODORI wenst te blijven.
 4. De leerling verklaart nimmer misbruik te zullen maken van de bij HODORI aangeleerde vechtsporttechnieken, op straffe van onmiddellijke verwijdering uit de sportschool.
 5. Ongevallen die gebeuren tijdens een activiteit in clubverband zijn bij geldig lidmaatschap verzekerd voor lichamelijk letsel en moeten binnen de 24 uur aan de clubverantwoordelijke gemeld worden.
 6. De leerling verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen HODORI en de lesgever wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen op training of wegens diefstal of schade van in de sporthal achtergelaten kleding of voorwerpen.
 7. De hierboven gemaakte afspraken gelden ook voor deelname aan trainingen of wedstrijden op andere locaties, alsmede aan trainingen onderwezen door of namens de hoofdtrainer Stefan Hendrickx gekozen gastdocenten/assistent-trainers.
 8. Leden die trainen in andere clubs (ongeacht welke vechtsport of krijgskunst) dienen dit mede te delen aan de hoofdtrainer.
 9. Bij deelname aan competities zal dit exclusief gebeuren onder de naam HODORI of een door de hoofdtrainer uitdrukkelijk erkende overkoepelende organisatie.
 10. Bij deelname aan trainingen, stages of competities dient er een ITF-Belgium goedgekeurde dobok gedragen te worden. Patches op de dobok van andere teams zijn niet toegelaten tenzij deze van een door de hoofdtrainer uitdrukkelijk erkende overkoepelende organisatie. Leerlingen dragen een gordel overeenkomstig de door de hoofdtrainer toegekende of erkende graad.
 11. Het lidmaatschap kan ten alle tijde opgezegd worden zonder teruggave van de volledige of gedeeltelijke contributie indien de leerling een inbreuk pleegt op de hierboven vermelde afspraken, het teamgebeuren in het gedrang brengt of indien hij/zij door de hoofdtrainer niet meer geschikt geacht wordt het onderwijs van HODORI te ontvangen.
 12. Tijdens de trainingen hebben wij graag dat de ouders telefonisch bereikbaar zijn op het uur dat hun zoon/dochter traint. Bij eventuele problemen willen wij jullie immers kunnen verwittigen. Noteer alvast onze gsm-nummers, zo weten jullie wie de beller is.
 13. Taekwon-Do Club Hodori voorziet niet in opvang of toezicht voor of na de training en kan niet aansprakelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen.

Stefan Hendrickx: voorzitter & trainer: +32 474 338 074

Arnaud Verschelde: trainer: +32 478 45 50 00

Kevin Vlaeminck: trainer: +32 479 99 35 45

Davy Van Asselt: trainer: +32 468 14 24 4